69. Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích

Dřevina rostoucí za bývalou kovárnou je hraničním stromem zemědělské usedlosti a připomíná tradiční dispozici české vesnice.

Evidenční číslo MHMP: 69
Název: Dub za bývalou kovárnou v Pitkovicích
Druh: dub letní

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 22 – Pitkovice
Obvod kmene (rok měření): 365 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2004
Odhadované stáří: 165 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: dub roste v Pitkovicích na soukromém pozemku za bývalou kovárnou u domu čp. 18 v těsné blízkosti plotu u cesty za pozemkem
Doprava: autobusová zastávka MHD Hříbková, linka č. 232   

Význam stromu

Dřevina rostoucí za bývalou kovárnou je hraničním stromem zemědělské usedlosti a připomíná tradiční dispozici české vesnice.