63. Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku a je nejmohutnějším jedincem celé bažantnice.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 63
Název: Dub proti Lišovické ulici v Kunratické bažantnici
Druh: dub letní

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha – Kunratice
Obvod kmene (rok měření): 374 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2003
Odhadované stáří: 170 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: dub roste v bývalé bažantnici u pěšiny pokračující ve směru z Lišovické ulice
Doprava: autobusová zastávka MHD Šeberák, linky č. 193, 165   

Význam stromu

Strom je nadprůměrného vzrůstu a věku a je nejmohutnějším jedincem celé bažantnice.