57. Duby na hrázi rybníka Homolka

Stromořadí prastarých dubů bylo vysazeno nejspíše při zakládání rybníka. Duby mají význam i zoologický.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 57
Název: Duby na hrázi rybníka Homolka
Druh: dub letní

Počet stromů: 12
Lokalita: Praha – Újezd
Obvod kmene (rok měření): 241-553 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2002
Odhadované stáří: 300 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: duby rostou na hrázi rybníka Homolka v Milíčovském lese
Doprava: metro C stanice Háje   

Význam stromů

Stromořadí prastarých dubů bylo vysazeno nejspíše při zakládání rybníka. Duby mají význam i zoologický.