5. Stromořadí lip v ulici Gagarinova

Jednořadá alej byla vysazena zásluhou členů místního zahrádkářského svazu Vojtěcha Smetany a Václava Tůmy.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 5
Název: Stromořadí lip v ulici Gagarinova
Druh: lípa srdčitá, lípa velkolistá

Počet stromů: 18 (původně vyhlášeno 19 jedinců, v roce 2019 byla ochrana jedné lípy zrušena)
Lokalita: Praha-Suchdol

Obvod kmene (rok měření): 111-257 cm (2013)
Rok vyhlášení: 1998
Odhadované stáří: 95 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: lípy rostou ve středovém pásu ulice Gagarinova
Doprava: autobusová zastávka MHD Zemědělská univerzita, linky č. 107, 147         

Význam stromů

Jednořadá alej byla vysazena zásluhou členů místního zahrádkářského svazu Vojtěcha Smetany a Václava Tůmy. Alej je dosud nejpočetnějším památným stromořadím v Praze.