44. Lípa srdčitá v Chabech

Dřevina byla vyhlášena jako první památný strom v Praze. Ze všech lip na území města je nejmohutnější a zároveň je označována jako rodový strom.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 44
Název: Lípa srdčitá v Chabech
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 13 – Třebonice
Obvod kmene (rok měření): 665 cm (2013)
Rok vyhlášení: 1994
Odhadované stáří: 260 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste u osady Chaby nad kamennou zdí, lemující osadu z levé strany
Doprava: autobusová zastávka MHD Obchodní centrum Zličín, linka č. 180

Význam stromu

Dřevina byla vyhlášena jako první památný strom v Praze. Ze všech lip na území města je nejmohutnější a zároveň je označována jako rodový strom.