41. Duby letní v Cholupické bažantnici

Stromy jsou nejmohutnějšími dřevinami tamější bažantnice a jsou hraničními stromy.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 41
Název: Duby letní v Cholupické bažantnici
Druh: dub letní

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha 12-Cholupice
Obvod kmene (rok měření): 451-446 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2001
Odhadované stáří: 240 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: duby rostou na jižním okraji přírodní památky Cholupická bažantnice
Doprava: autobusová zastávka MHD Cholupice, linky č. 173, 341

Význam stromů

Stromy jsou nejmohutnějšími dřevinami tamější bažantnice a jsou hraničními stromy.