34. Duby letní ve Farské ulici

Skupina dvou stromů je nápadná svým vzrůstem a věkem.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 34
Název: Duby letní ve Farské ulici
Druh: dub letní

Počet stromů: 2
Lokalita: Praha 14 – Hostavice
Obvod kmene (rok měření): 383, 358 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2003
Odhadované stáří: 165 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: duby rostou na konci ulice Farská za transformátorovou stanicí
Doprava: autobusová zastávka MHD Hostavice, linky č. 110, 269   

Význam stromů

Skupina dvou stromů je nápadná svým vzrůstem a věkem.