31. Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích

Skupina stromů byla vysazena kolem barokní kaple. Lípy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám svého druhu v Praze.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 31
Název: Lípy u kapličky sv. Anny v Satalicích
Druh: lípa srdčitá, lípa velkolistá

Počet stromů: 4
Lokalita: Praha-Satalice
Obvod kmene (rok měření): 300-560 cm (2013)
Rok vyhlášení: 2001
Odhadované stáří: 215 let

Umístění stromů a doprava

Poloha: lípy rostou kolem kaple sv. Anny
Doprava: autobusová zastávka MHD Satalická obora, linky č. 186, 376   

Význam stromů

Skupina stromů byla vysazena kolem barokní kaple. Lípy patří k nejstarším a nejmohutnějším dřevinám svého druhu v Praze.