26. Jasan u kostela sv. Petra v Dubči

Strom byl vysazen po rekonstrukci kostela, která se uskutečnila v letech 1867-1968. Velikán je nyní výraznou dominantou.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 26
Název: Jasan u kostela sv. Petra v Dubči
Druh: jasan ztepilý

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha-Dubeč
Obvod kmene (rok měření): 378 cm (2013)
Rok vyhlášení: 1999
Odhadované stáří: 150 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: jasan roste před kostelem sv. Petra na Lipovém náměstí
Doprava: autobusová zastávka MHD Dubeček, linky č. 111, 240, 329    

Význam stromu

Strom byl vysazen po rekonstrukci kostela, která se uskutečnila v letech 1867-1968. Původně byly před kostel vysazeny jasany dva. Velikán je nyní výraznou dominantou.