21. Lípa srdčitá u kostela ve Vinoři

Strom hodnotný nejen svým vzrůstem, ale též z estetického hlediska. Pod lípou je pramen, který ji zásobuje dostatkem vody.

Základní informace

Evidenční číslo MHMP: 21
Název: Lípa srdčitá u kostela ve Vinoři
Druh: lípa srdčitá

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha-Vinoř
Obvod kmene (rok měření): 420 cm (2013)
Rok vyhlášení: 1999
Odhadované stáří: 190 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: lípa roste u Vinořského náměstí mezi kostelem a farou; omezený přístup
Doprava: autobusová zastávka MHD Vinořský hřbitov, linky č. 185, 259, 302, 375, 376, 378        

Význam stromu

Strom hodnotný nejen svým vzrůstem, ale též z estetického hlediska. Pod lípou je pramen, který ji zásobuje dostatkem vody.