Vycházky představily neznámé pražské sady

V srpnu a říjnu se uskutečnily dvě vycházky do zajímavých sadů ve Vokovicích a v Trojské kotlině. Komentované prohlídky sadů představily jejich bohatství, hodnotu, způsob péče a ukázaly, kde si zvídaví návštěvníci mohou při svých procházkách natrhat čerstvé ovoce.

V srpnu a říjnu se uskutečnily dvě vycházky do zajímavých sadů ve Vokovicích a v Trojské kotlině. Komentované prohlídky sadů představily jejich bohatství, hodnotu, způsob péče a ukázaly, kde si zvídaví návštěvníci mohou při svých procházkách natrhat čerstvé ovoce. Akce realizoval web Pražské stromy a spolek Na ovoce.

Vycházka do sadů ve Vokovicích

V neděli 21. srpna 2016 se uskutečnila procházka po zajímavých sadech, která začínala u metra Nádraží Veleslavín, kam se dostavila velice početná skupina zájemců o komentovanou prohlídku.

První hlavní zastávkou byl Sad na Červeném vrchu. Ten je příkladný z hlediska obnovy někdejšího zarostlého sadu. Celý sad prošel před nedávnem revitalizací, a tak účastnici se mohli seznámit s jeho postupným vývojem od nově zasazených stromků po staré ovocné velikány. Zde se také příchozí dozvěděli o ekologických hodnotách starých ovocných dřevin.

Velikým lákadlem byly právě dozrávající švestky, které mohli účastnící degustovat. Lektorem vycházky byl dendrolog Aleš Rudl, který zároveň odpovídal na četné dotazy týkající se ovocných dřevin.

Slivoňový sad všichni opouštěli s úsměvem na tváři. Vinoucí se had účastníků pokračoval k další zajímavé lokalitě. Tou se stala Vokovická třešňovka. Zde se otevřel nejen krásný výhled do Šáreckého údolí, ale také byla poodhalena historie zdejšího sadu a vysvětleny jeho hodnoty. Mnozí účastnící byli rozlohou sadu a jeho estetickým působením mile překvapeni.

Následně trasa vycházky vedla hlouběji do Šáreckého údolí. S malou dávkou opatrnosti všichni dorazili k přírodní památce Jenerálka, kde se z úst lektora dozvěděli o zajímavých zvláště chráněných územích přírodního parku Šárka – Lysolaje.

Dále proběhla návštěva sadu Na Krutci. V něm byly obdivovány, jak staré slivoně, tak v jeho druhé části budily zájem i staré odrůdy jabloní.

Vystoupáním zpět do Vokovic byla vycházka zakončena společně s losováním o drobné pozornosti. Někteří účastnící si tak odnesli publikaci o zajímavých pražských stromech či získali plátěnou tašku s marmeládami.
Vycházka do sadů v Bohnicích, Troji a Sedlce

V neděli 16. října 2016 se uskutečnila další komentovaná vycházka. Dendrolog Aleš Rudl zavedl zájemce do sadů v Trojské kotlině a v Sedlci na levém břehu řeky Vltavy.

Prvním sadem, který byl jako první na programu, se stal bohnický sad na Palírce, kde jsou k vidění statné třešně. Tento sad měl štěstí, že nikdy nezarostl nálety.

Sestoupením k řece Vltavě se účastníci vycházky dostali do sadu v Podhoří, který vznikl na místě někdejších zahrádek komunitním způsobem. Do plánování podoby sadu se přímo zapojila místní veřejnost. Sad nabízí různé druhy jádrovin i peckovin a stejně jako ostatní sady je i tento volně přístupný pro veřejnost.

S využitím Sedleckého přívozu se příchozí přepravili na levý břeh řeky Vltavy, kde následovala prohlídka sadu v Sedlci. Do něj všichni vstoupili úvozovou cestou. V sadu byla prezentována péče o staré ovocné stromy a byl nastíněn i postup, jakým je sad obhospodařován. Sad je pestrou ukázkou jak nových výsadeb, tak i starých a dožívajících ovocných dřevin.

Vycházka byla zakončena na vyhlídce na Vltavu a Sedlec, kde byly účastníkům rozdány drobné pozornosti v podobě unikátní série pohlednic s tématikou pražských stromů.
Vycházky byly společnou akcí spolku Na ovoce a webu Pražské stromy. Obě vycházky (v pořadí již 3. a 4., které byly realizovány v roce 2016) ukázaly se, že lidé mají zájem o své okolí, a že zapomenuté sady se mohou krásně těšit pozornosti všem zájemcům napříč generacemi.

Organizátoři byly potěšeni zájmem široké veřejnosti, a proto plánují vycházky do zajímavých sadů a za pozoruhodnými stromy i v roce 2017.