Procházka do rozkvetlých alejí přilákala řadu zájemců

Web Pražské stromy a spolek Na ovoce připravili na konci dubna vycházku do rozkvetlých alejí přírodního parku Říčanka.

Sraz účastníků byl v neděli 24. dubna 2016 u kostela v Dubči. Po krátkém přivítání organizátory se početná skupinka vydala na zhruba 8 km putování.
První zastávkou byl památný jasan u kostela sv. Petra, kde se účastníci mohli dozvědět z úst dendrologa Aleše Rudla historii tohoto stromu. Dendrolog následně provázel účastníky v průběhu celé vycházky.
Další zastavení se konalo u lomu Rohožník v Dubči, a pak už se další cesta ubírala podél potoku Říčanky, až na hráz Podleského rybníka. Už cestou si účastníci mohli povšimnout kvetoucích stromů.
Na hrázi druhého největšího rybníka v Praze byly přiblíženy zdejší památné duby. „Dříve to bylo oblíbené výletní místo Pražanů. Byly tu lázně z kabinkami a po hrázi čas od času projížděl prezident Masaryk ze Koloděj do Hostivaře za Antonínem Švehlou,“ přiblížil historické okolnosti místa Aleš Rudl.
Následovala prohlídla rozkvetlého sadu při břehu Podleského rybníka. Ta účastníkům až vyrazila dech. „To je nádhera! Nečekala jsem tak krásný a rozlehlý sad plný tisíců květů,“ řekla jedna z účastnic Jiřina Růžičková.
Po prohlídce malebného sadu vycházka dál pokračovala rozkvetlými třešňovými alejemi. Byla též možnost ukázat menší neudržovaný sad, který by měl být odstrašujícím příkladem. Z vrchu Jankov se poté účastníkům otevřel nádherný výhled do všech směrů.
Následovala prohlídka přírodní památky Lítožnice a tamějšího obnovovaného sadu. Poté  skupina účastníků dorazila do Běchovic, kde proběhlo losování a ceny v podobě knižních novinek a originálních tašek. Účastníci měli též možnost se seznámit i s tamějšími významnými stromy v centru obce.
Jsem moc ráda, že se účastníkům vycházka tolik líbila, a že jsme mohli představit pražské sady a aleje v jejich největší parádě. Podobnou vycházku jistě brzy zopakujeme,” řekla spoluorganizátorka Kateřina Kubánková ze spolku Na ovoce.