Podzimní vycházka představila kolovratské alejové okruhy

Za velkého zájmu účastníků se v sobotu 15. října 2022 uskutečnila komentovaná procházka do alejových vycházkových okruhů v pražských Kolovratech.

Za velkého zájmu účastníků se v sobotu 15. října 2022 uskutečnila komentovaná procházka do alejových vycházkových okruhů v pražských Kolovratech.
Sraz byl na vlakové zastávce, odkud se početná skupina návštěvníků s průvodcem dendrologem Alešem Rudlem, vydala objevovat pestrou paletu zdejších alejí.
Na první zastávce se přítomní dozvěděli o vývoji okolní krajiny a zásluhách bývalého starosty Marka Ovečky a místních obyvatel, kteří stáli za obnovou cest v okolí obce a výsadbou jedinečných alejí.
Vycházka byla koncipována jako ochutnávka zdejších 13 okruhů, které mají celkem 25 km a které obklopují MČ Praha-Kolovraty od roku 1998.
V průběhu zhruba 4,5 km dlouhého putování se příchozí dozvěděli zajímavosti o vybraných druzích stromů. Listí na stromech se krásně barvilo, což přidávalo zdejším alejím na kouzelnosti. Návštěvníky zaujala například líska turecká a její plody, pozornost vzbudil též černý jeřáb neboli arónie. Estetickou hodnotu a rozmanitost zdejších alejí okořenila i ochutnávka právě dozrávajících zimních hrušek, které již čekaly na zemi pro své využití.
Zdejší stromořadí místy doplňují i keře, jimž rovněž byla věnována pozornost, a které se staly mimo stromů zájmem dalších otázek ze strany příchozích.
Návštěvníci posíleni znalostmi a zajímavostmi o dřevinách zpestřujících zdejší krajinu si též měli možnost prohlédnout významný jilm vaz v ulici Do Lipan a i nedaleký památný dub letní v areálu bývalého vodního mlýna.
Závěr vycházky patřil oslavě narozenin nadšeneckého webu Pražské stromy, který letos slaví 12 let od svého založení. Účastnici si mohli rozšířit své knihovničky o knížky nejen o stromech v Praze. Ty pro ně byly přichystány jako dárek. I tato závěrečná část programu se setkala s úspěchem a účastnící vycházky odcházeli s úsměvem domů.

Další vycházka je plánována na duben 2023 do rozkvetlých ovocných alejí. Podrobnější informace budou upřesněny s předstihem zde na webu Pražské stromy.