Významné stromy

Kromě stromů vyhlášených za památné stromy, se v Praze nachází mnoho dalších pozoruhodných stromů. Ty mohou nést různá poselství, připomínají historické události, jsou to krajinné dominanty či se k nim váže něco speciálního.
Významné stromy jsou evidovány prostřednictvím této databáze významných stromů Prahy. Vznikla v roce 2013 na základě terénního šetření ve spolupráci s odborníky, městskými částmi a širokou veřejností. Databáze je průběžně rozšiřována o další dřeviny.
Aktuálně je v databázi významných stromů Prahy evidováno 318 významných stromů.

Skrýt / Zobrazit mapu
Počet výsledků: 87
Řazení
  • A -> Z
  • Z -> A
Filtr
Správní obvod
Městská část
Katastrální území
Loading

Strom byl vysazen jako lípa republiky k 90. výroční vzniku ČSR dne 23.10.2008.…

Strom byl vysazen 19. dubna 2001 u příležitosti vstupu do 3. tisíciletí.…

Strom byl vysazen při 20. výročí od sametové revoluce dne 16. 11. 2009.…

Alej lip byla vysazena v roce 1940 občany Modřan na památku 9 studentů popravených nacisty…

Stromy byly vysazeny 7. března 1936 na počest narození dvojčat v někdejší usedlosti. K výs…

Strom byl vysazen 4. listopadu 2011 v 10h jako pamětní lípa sv. Anežky Přemyslovny. Dřevin…

Stromy byly vysazeny jako lípy svobody 30. dubna 1919 na paměť vzniku ČSR.…

Strom byl vysazen 28. října 1968 na paměť 50. výročí od vzniku ČSR.…

Lípa byla vysazena 27. října 1968 žáky 9. třídy základní školy k 50. výročí vzniku Českosl…