Významné stromy

Kromě stromů vyhlášených za památné stromy, se v Praze nachází mnoho dalších pozoruhodných stromů. Ty mohou nést různá poselství, připomínají historické události, jsou to krajinné dominanty či se k nim váže něco speciálního.
Významné stromy jsou evidovány prostřednictvím této databáze významných stromů Prahy. Vznikla v roce 2013 na základě terénního šetření ve spolupráci s odborníky, městskými částmi a širokou veřejností. Databáze je průběžně rozšiřována o další dřeviny.
Aktuálně je v databázi významných stromů Prahy evidováno 318 významných stromů.

Skrýt / Zobrazit mapu
Počet výsledků: 87
Řazení
  • A -> Z
  • Z -> A
Filtr
Správní obvod
Městská část
Katastrální území
Loading

Lípa byla zasazena 12.5.2004 u příležitosti vstupu ČR do Evropské unie.…

Lípa byla vysazena na podzim roku 2006 na hranici Prahy a Středočeského kraje. Symbolizuje…

Kolem lípy byla 1. května 2014 na počest výročí 10. od vstupu do Evropské unie odhalena za…

Dvojice lip byla vysazena v roce 1933 u příležitosti otevření nově postavené spořilovské s…

Hrušeň je pozůstatkem někdejšího ovocného sadu u dnes již zrušeného rybníka v historickém …

Lípa byla vysazena 13. dubna 2011 u příležitosti Dne Země dětmi z místních škol za účasti …

Strom byl vysazen jako lípa svobody na jaře roku 1968 nájemníky nedalekého bytového domu č…

Strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000.…

Strom byl vysazen jako lípa Evropy při oslavách Evropského dne v Praze 9. května 2000.…