Významné stromy

Kromě stromů vyhlášených za památné stromy, se v Praze nachází mnoho dalších pozoruhodných stromů. Ty mohou nést různá poselství, připomínají historické události, jsou to krajinné dominanty či se k nim váže něco speciálního.
Významné stromy jsou evidovány prostřednictvím této databáze významných stromů Prahy. Vznikla v roce 2013 na základě terénního šetření ve spolupráci s odborníky, městskými částmi a širokou veřejností. Databáze je průběžně rozšiřována o další dřeviny.
Aktuálně je v databázi významných stromů Prahy evidováno 318 významných stromů.

Skrýt / Zobrazit mapu
Počet výsledků: 87
Řazení
  • A -> Z
  • Z -> A
Filtr
Správní obvod
Městská část
Katastrální území
Loading

Lípa byla vysazena 28.10.1968 na paměť 50. výročí vzniku ČSR.…

Dub je významnou krajinnou dominantou, pojmenován je podle českého literáta Aloise Jiráska…

Strom je nejmohutnějším pražským jilmem, je krajinnou dominantou a připomínkou někdejšího …

Lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR.…

Lípa byla vysazena 28.10.1968 na oslavu 50. výročí vzniku ČSR.…

Rozptýlená skupina lip - lípa republiky, lípa demokracie, lípa svobody - byly vysazeny na …

Strom je dominantou staré zličínské návsi, kde se v minulosti setkávali zličínští občané.…

Lípa třetího tisíciletí byla vysazena Radou MČ Praha - Zličín dne 15.11.2000. Připomíná za…

Lípa byla vysazena 27.10.1998 u příležitosti oslav 80. výročí vzniku ČSR.…