41. Jírovec maďal v ulici Jinonická

Strom je pozůstatkem někdejší aleje spojující tamější viniční usedlosti a je krajinnou dominantou.

VS_41a

Základní informace

Významný strom č.: 41
Název: Jírovec maďal v ulici Jinonická
Druh: jírovec maďal

Počet stromů: 1
Lokalita: Praha 5 – Košíře

Obvod kmene (rok měření): 381 cm (2015)
Zařazení do databáze významných stromů Prahy (rok): 2014
Odhadované stáří: 190 let

Umístění stromu a doprava

Poloha: jírovec roste na prostranství v ulici Jinonická (u čp. 55)

Doprava: zastávka U Měchurky, autobus č. 176

Význam stromu

Strom je pozůstatkem někdejší aleje spojující tamější viniční usedlosti a je krajinnou dominantou.